Google znalac (Google Scholar) je internetski pretraživač znanstvene literature. Razvijen je u okvirima pretraživača Google. Počeo je s radom 18. studenog 2004. godine, i još uvijek je u probnoj, beta inačici. Glavni kreator Znalca kompjutorski je znanstvenik indijskog podrijetla, Anurag Acharya.

Znalac je pomagalo koje omogućuje znanstvenicima, a i svim zainteresiranima da na Internetu lociraju, a vrlo često odmah i dohvate najrazličitiju znanstvenu literaturu, kao što su: znanstveni časopisi, sažeci, recenzirani članci, priopćenja objavljena u kongresnim zbornicima, magistarski i doktorski radovi, knjige, poglavlja u knjigama, separati, prezentacije u PowerPointu, tehnička izvješća sa sveučilišta, akademskih ustanova, stručnih društava i istraživačkih skupina, radovi prije formalnoga objavljivanja (engl. preprint), ili već recenzirani i prije objavljeni negdje drugdje (engl. postprint), i još mnogo toga. Rastuća količina literature na Internetu i potreba za dobivanjem multidisciplinarnih informacija naglasili su potrebu za poboljšanim metodama dohvata informacija. Naime, iako su dokumenti lako dostupni, njihovo lociranje i međusobno povezivanje nije jednostavno. Google je to riješio tako da je svom pretraživaču znanstvene literature dodao i pokazatelj citiranosti, te na taj način omogućio povezivanje radova određene tematike, ali istovremeno i vrijednosno rangiranje. Znalac je prvi internetski pokazatelj citiranosti.


Download prezentacije


Publish or Perish - besplatni program za statističke izračune podataka dobivenih pomoću Znalca

Harzing's Publish or Perish <> www.harzing.com


Magistarski rad (i) o Google znalcu

 

?GoogleGuide

Marijan Šember