Sa svih računala na Medicinskom fakultetu i u Medicinskoj knjižnici Rebro dostupne su sljedeće baze podataka:

 

Web of Science:

i

Journal Citation Reports on the Web (impact factors):

 

Pristup čimbenicima odjeka (impact factors):

    >     Journal Citation Reports®