O ratu u Hrvatskoj


Ispis iz Medlinea

Ovdje možete naći osnovne bibliografske podatke svih radova koji su obradili medicinske aspekte rata protiv Hrvatske, a objavljeni su od 1991. do srpnja 1999.  u časopisima koje indeksira Medline.

Ispis iz Biomedicine Croatice

Biomedicina Croatica je domaća baza podataka koja sadrži bibliografski obrađene publikacije hrvatskih autora s područja (bio)medicine, bilo gdje objavljene i u bilo kojem obliku (prilozi u časopisima, knjige, poglavlja u knjigama, doktorske i magistarske radnje, kongresna priopćenja itd.). Ovdje je ispis publikacija koje se bave medicinskim aspektima rata protiv Hrvatske, a koji su objavljeni do kraja 1998. godine.