Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima - EBM

.
SMK odgovara na Vaše kliničko pitanje! .

 

Upute za postavljanje kliničkog pitanja


Pripremili smo obrazac za slanje kliničkog pitanja. Ponuđeni obrazac nudi tri načina za postavljanje kliničkog pitanja. Naime, pitanje možete:

 • postaviti u slobodnoj formi, odnosno sažeto opisati klinički problem,

 • postaviti u obliku kratkog i ciljanog pitanja,

 • postaviti u obliku PICO-modela.
  --------------------------------------------------
   

Oblikovanje kliničkog pitanja i PICO-modela

Kliničko pitanje mora biti specifično i ciljano:

 • odredimo središnji klinički problem,

 • dodajemo jasne sastavne dijelove.

Važno je definirati vrstu pitanja (O liječenju? O dijagnozi? O prognozi? O etiologiji/štetnosti?). Prema tzv. PICO-modelu kliničko pitanje uključuje 4 elementa: bolesnik/problem, intervencija, usporedna intervencija i ishod/rezultat. To znači da pitanje rastavljamo u sastavnice koje su osnova strategije pri pretraživanju izvora informacija.
Kako postaviti kliničko pitanje i složiti PICO-model pojasnit ćemo na sljedećem primjeru, polazeći od kliničkog scenarija:

Primjer: Bolesnica, stara 76 godina ima hipertenziju već niz godina. Tlak se uspješno nadzire beta-blokatorima. Bolesnica je doznala o drugom lijeku, kaptoprilu i želi promjenu terapije.

Kliničko pitanje: Je li kaptopril učinkovitiji od beta-blokatora u liječenju povišenoga tlaka uz minimalne nuspojave u žena starije životne dobi?


PICO-model:

 • P  - hipertenzija, starija životna dob, žena

 • I   - beta-blokator

 • C  - ACE- inhibitor

 • O  - kontrola tlaka uz minimalne nuspojave

   

 

PICO-model:
P - Patient and/or problem
I - Intervention
C - Comparison intervention (if relevant)
O - Outcome

P - bolesnik/problem:
 • Koje su glavne bolesnikove značajke, odnosno koji je primarni problem (bolest ili poremećaj)?
 • Uključiti podatke o spolu i dobi

I - intervencija (postupak):

 • Što učiniti? Postupak liječenja, koji? Izloženost, čemu? Primijeniti lijek, koji? Dijagnostički test, koji?
 • Koji čimbenik može utjecati na prognozu?

C - usporedna intervencija:

 • Postoji li alternativni postupak? Odlučiti između dva lijeka ili dva dijagnostička testa?
 • Kliničko pitanje ne zahtijeva uvijek usporednu intervenciju

O - ishod, rezultat:

 • Što se želi učiniti za bolesnika? Smanjiti ili ukloniti simptome? Smanjiti broj nuspojava?
 • Spriječiti pojavu bolesti? Zaustaviti razvoj bolesti? Poboljšati kvalitetu življenja?