Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima - EBM

.
SMK odgovara na Vaše kliničko pitanje! .

 

Medicina utemeljena na znanstvenim dokazima - EBM


Već je čitavo desetljeće medicina utemeljena na znanstvenim dokazima - EBM prisutna u medicini, prije svega u kliničkoj praksi. Isto tako, sve više medicinskih fakulteta u svijetu uključuju programe učenja EBM u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu. Upravo na tragu takvih kretanja Središnja medicinska knjižnica je pokrenula mrežni servis s ciljem poticanja prakse utemeljene na znanstvenim dokazima u našoj zdravstvenoj zajednici. Namjera nam je istaknuti vrijednost kliničke prakse utemeljene na dokazima i pomoći liječnicima pri primjeni EBM-metodologije u svakodnevnoj praksi.

 

Postavite Vaše kliničko pitanje

Mrežni servis SMK-a pomaže u traženju odgovora na Vaše kliničke probleme. Pretvorite Vaš klinički problem u kliničko pitanje. Kako biste ispravno postavili kliničko pitanje slijedite naše upute i ponuđeni obrazac. Za svaki upit pretražit ćemo izvore i kritički prosuditi dobivene medicinske informacije i u najkraćem mogućem vremenu poslati odgovor na Vaše kliničko pitanje. Nakon toga, Vi sami trebate utvrditi hoćete li dobiveni odgovor primijeniti na konkretnu kliničku situaciju, odnosno bolesnika. Donijeti ispravnu medicinsku odluku znači povezati najbolji dokaz, konkretnu kliničku situaciju, oslanjajući se pritom na vlastito znanje i iskustvo.
 

Mrežni servis stručno i tehnički održava Središnja medicinska knjižnica. Sve medicinske informacije služe u svrhu medicinskog informiranja i ne mogu zamijeniti stručni rad i medicinsku odluku liječnika.