Središnja medicinska knjižnica

.
  SMK odgovara na Vaše kliničko pitanje! .

Obrazac za postavljanje kliničkog pitanja

Vaša adresa e-pošte:

Sažeto opišite klinički problem ili postavite kliničko pitanje:


Klinički problem prikažite kao tzv. PICO-model:
P - bolesnik
(problem)
I - intervencija
(postupak)
C - usporedna
intervencija
O - ishod,
rezultat


Navedite izvore koje ste do sada koristili u potrazi za odgovorom na kliničko pitanje:


Stupanj hitnosti odgovora. Odgovor trebam za:
1 dan
2-5 dana
1 tjedan
2 tjedna
3 tjedna

Koliko ste puta do sada koristili usluge mrežnog servisa:

Sigurnosni kod: