Do određivanja datuma novog tečaja, pogledajte program prethodnog

 

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet


Središnja medicinska knjižnica

 

organizira

 poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

  

PRONALAŽENJE I VRJEDNOVANJE MEDICINSKIH INFORMACIJA

 

Voditeljica tečaja:

Prof. dr. sc. Jelka Petrak

 

 

Zagreb,

24. i 25. travnja 2009.

 

Medicinski fakultet, Šalata 3, I. kat

računalna učionica

 

 

Poštovani,

Medicinsko znanje podložno je neprekidnim promjenama. Praćenje novih informacija pretpostavka je svekolikoga djelovanja u području medicine, pri čemu je neophodno usavršavati znanje pronalaženja medicinskih informacija i uporabe znanstvenih dokaza u donošenju kliničkih odluka. Mrežom su, također,  dostupni i brojni izvori medicinskih informacija namijenjeni javnosti. Liječnici moraju poznavati narav tih izvora kako bi njihova suradnja s bolesnicima bila učinkovitija. I zato Vas Središnja medicinska knjižnica poziva da se uključite u poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

  

PRONALAŽENJE I VRJEDNOVANJE MEDICINSKIH INFORMACIJA

 

koji će se održati na Medicinskome fakultetu, Šalata 3, 10000 Zagreb

24. i 25. travnja 2009.

Tečaj će biti usmjeren prema izvorima medicinskih informacija u otvorenome, besplatnome pristupu i pretežito će se odvijati u obliku vježbi u računalnim učionicama.

Upoznat ćemo vas s pouzdanim izvorima medicinskih informacija u besplatnom pristupu, alatima koje možete koristi u traženju,  postavljanjem strategije za traženje i pronalaženje medicinskih informacija, važnosti znanstvene utemeljenosti kliničke prosudbe te naposljetku, s pokazateljima vrijednosti izvora medicinskih informacija na internetu.

 

Hrvatska liječnička komora tečaj boduje s 11 bodova.

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijaviti se za sudjelovanje na tečaju možete s pomoću priložene prijavnice, najkasnije do 20. travnja 2009. koju možete poslati poštom, telefaksom ili e-mailom na slijedeće adrese/brojeve:

Tomislav Matić

Medicinski fakultet, Središnja medicinska knjižnica

10000 Zagreb, Šalata 3

telefaks: (01)4920-050 (za T. Matić) / e-mail: tmatic@mef.hr

 

Molimo da se za sve dodatne obavijesti o tečaju obratite Tomislavu Matiću na tel. (01)4566-745 ili e-mail tmatic@mef.hr, radnim danom od 09:00-14:00 sati.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 600 kn, odnosno 450 kn za specijalizante i znanstvene novake. Uplaćuje se na žiro račun Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, br. 2340009-1110024619, s pozivom na broj 2044 i naznakom «za tečaj Pronalaženje i vrjednovanje medicinskih informacija» ili neposredno prije početka tečaja.

 

 


 

PREDAVAčI

Prof. dr. sc.  Jelka Petrak
voditeljica Središnje medicinske knjižnice

Davorka Granić, prof.
Središnja medicinska knjižnica

Helena Markulin, dr. med., dipl. knjiž.
Središnja medicinska knjižnica

Lea Škorić, dipl. knjiž.
Središnja medicinska knjižnica

Mr. sc. Marijan Šember,
Središnja medicinska knjižnica

 

PRELIMINARNI PROGRAM

 

  Petak, 24. travnja 2009.

10:15-11:00

Registracija sudionika

11:00-11:45

Jelka Petrak: Pozdrav i osnovne informacije o tečaju

11:45-12:30

Marijan Šember: Mrežne stranice Središnje medicinske knjižnice (vježba)

12:30-14:00

Davorka Granić: Kako postaviti strategiju pretraživanja (vježba)

14:00-15:00

Ručak

15:00-16:00

Lea Škorić: Pretraživanje Medlinea kroz PubMed (vježba)

16:00-17:30

Helena Markulin: Znanstveni dokazi u donošenju kliničkih odluka (seminar)

 

 

Subota, 25. travnja 2009.

 9:00-10:15

Marijan Šember: Elektronički časopisi i knjige (vježba)

10:15-11:00

Jelka Petrak: Prosudba vrijednosti medicinskih izvora informacija (predavanje)

11:00-11:15

Stanka za kavu

11:15-12:30

Marijan Šember: Google Scholar

12:30-13:30

Ručak

13:30-14:30

Helena Markulin: Internetski medicinski izvori u slobodnom pristupu (vježba)

14:30-15:00

Pismeni ispit


M. Šember