Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

 

S R E D I Š NJ A   M E D I C I N S K A   K NJ I Ž N I C A

 

 

 

organizira

 poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

 

  

MEDICINSKI ČASOPISI: TRADICIONALNA ULOGA U NOVOM RUHU 

 

 

Voditeljica tečaja:

Doc. dr. sc. Lea Škorić

 

https://mef.unizg.hr/app/uploads/2021/02/logo-mef.svg

 

Zagreb,

10. 03. 2023.

Medicinski fakultet, Šalata 3, I. kat

računalna učionica

 

 

Medicinski časopisi jedan su od ključnih oslonaca medicinske znanosti i prakse. S porastom broja medicinskih informacija i specijalizacije svih grana medicine, kao i novim pristupima rješavanju medicinskih problema (multidisciplinarni pristup, translacijski pristup i sl.), broj se medicinskih časopisa povećao, a njihova uloga diversificirala. Pod utjecajem novih tehnologija bilježenja i pristupa informacijama, promijenio se i oblik objavljivanja i pristupa medicinskim časopisima. Članci objavljeni u časopisima temeljni su pokazatelj znanstvene aktivnosti članova medicinske zajednice i posebno važan čimbenik u njihovu znanstvenom i profesionalnom napredovanju.

Središnja medicinska knjižnica poziva Vas da se uključite u poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

 

  

MEDICINSKI ČASOPISI: TRADICIONALNA ULOGA U NOVOM RUHU

 

 

koji će se održati na Medicinskom fakultetu, Šalata 3, 10000 Zagreb, u petak, 10. ožujka 2023.

 

 

Tečaj je namijenjen upoznavanju uloge medicinskih časopisa u medicinskoj znanosti i praksi. Težište će se staviti na nove oblike objavljivanja medicinskih spoznaja i promjene koje je to donijelo cjelokupnom procesu izdavanja i vrednovanja  medicinskih časopisa. Polaznicima će se pozornost usmjeriti na metričke pokazatelje kojima se mjeri utjecaj časopisa, kao i na obilježja o kojima treba razmišljati pri izboru časopisa za objavu vlastitih znanstvenih i stručnih radova.     

 

Kotizacija = 60 €

 

Tečaj se boduje europskim sustavom bodova (1 ECTS).

HLK boduje skup s 11 bodova.

 

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje se možete prijaviti putem poveznice https://forms.gle/PdDhXxWcL5KJZpD89 .

Dodatne obavijesti o tečaju: tel. (01)4566-744 (Mirjana Lisac), radnim danom od 09:00-14:00 sati, ili smk@mef.hr .

 


 

 

PREDAVAČI

Doc. dr. scLea Škorić
voditeljica Središnje medicinske knjižnice

Prof. dr. scJelka Petrak


Mr. sc. Marijan Šember

 

PROGRAM

 

 

 8:30-10:00

Prof. dr. sc. Jelka Petrak: Obilježja suvremenih medicinskih časopisa (predavanje)

10:00-11:30

Doc. dr. sc. Lea Škorić: Indeksiranost i citiranost (seminar + vježba)

11:30-12:00

Pauza uz kavu

12:00-13:30

Mr. sc. Marijan Šember: Pokazatelji odjeka medicinskih časopisa (seminar + vježba)

13:30-14:30

Pauza za ručak

14:30-16:00

Doc. dr. sc. Lea Škorić: Otvoreni pristup i izazovi koje donosi (seminar)

16:00-17:30

Doc. dr. sc. Lea Škorić: Kako odabrati časopis za objavljivanje (seminar)


M. Šember