Izvadak iz Općih uvjeta za online pristup bazama podataka izdavačke kuće Springer
§ 4.2
"Korisnik može pretraživati baze za svoje osobne potrebe i kopirati podatke koje je odabrao [...] Korisnik samo za svoje osobne potrebe smije trajno pohraniti kopirane podatke.[...] Prijenos podataka, djelomično ili u potpunosti [...], odnosno odobrenje pristupa pohranjenim podacima trećim osobama, omogućavanje pristupa pohranjenim podacima putem intraneta ili komercijalna uporaba pohranjenih podataka, nisu dopušteni.
 § 4.3
"Springer-Verlag zadržava pravo ispitati svaku sumnjivu neovlaštenu uporabu svojih baza podataka ili kršenje bilo koje druge ugovorne odredbe i poduzeti odgovarajuće mjere zaprječenja pristupa ustanovi ili pojedinom korisniku. Springer-Verlag zadržava pravo raskinuti Ugovor zbog kršenja njegovih odredbi i tražiti nadoknadu štete.
§ 6
"Korisnik se obvezuje koristiti informacijske usluge za svoje osobne potrebe."

SMK