ScienceDirect Journal Title Finder

 

Personalizacija ScienceDirect servisa:

ScienceDirect, online servis s pomoću kojega pristupamo časopisima izdavačke kuće Elsevier, omogućuje svakom korisniku zanimljivu i korisnu personalizaciju pristupa i usluge. Potrebno je registrirati se, a zatim možete: 
odabrati područje vašega interesa na razini članaka (obavještavat će vas se o svakom članku koji je u odabranom području objavljen u bilo kojem Elsevierovom časopisu) ili časopisa (skup časopisnih naslova koji su vam najzanimljiviji), 
pratiti citiranost vaših radova u časopisima izdavačke kuće Elsevier, 
primati elektroničkom poštom različite obavijesti itd. Svoju personaliziranu stranicu može imati svaki korisnik čije je računalo svojom IP adresom vezano uz Medicinski fakultet.

 

 Sve dodatne informacije: Marijan Šember, sember@mef.hr tel. 4566-743

SMK