SadržajDENZITOMETRIJA

Jozo Jelčić

Uz poremećaj količine i strukture kolagena u osteogenesis imperfecta postoji i smanjenje količine minerala u koštanom tkivu, odnosno gustoće minerala kosti. To je ujedno dodatni razlog za povećanu lomljivost kostiju u bolesnika s OI. Na gensku promjenu i posljedično na građu i količinu kolagena i koštanog tkiva ne može se za sada utjecati, ali određenim je lijekovima ipak moguće poboljšati količinu minerala u kostima. U ovih je bolesnika važno procijeniti koštanu masu kako bi se u onih sa smanjenom koštanom masom pokušalo utjecati barem na ovaj čimbenik rizika za nastanak prijeloma kosti.

Osteoporoza je stanje smanjene koštane mase i njena je pouzdana procjena važan dio dijagnostičkog postupka. Postoji više metoda mjerenja gustoće minerala u kostima (engl. bone mass density, BMD) i količine minerala u kostima (engl. bone mineral content, BMC), koje se podudaraju s koštanom masom, na temelju kojih se može s visokom sigurnošću procijeniti koštana masa i dijagnosticirati osteoporoza. Te metode koriste različite izvore energije, primjerice x-zračenje, foto-energiju, ultrazvuk.

“Zlatni standard” za dijagnosticiranje osteoporoze jest denzitometrija. Razlikujemo nekoliko vrsta denzitometrijskih metoda, kao što su DXA, SXA, SPA, DPA. Uobičajeno se koriste denzitometri koji su zasnovani na DXA (engl. dual x-ray absorptiometry = apsorpciometrija s pomoću x-zraka dviju različitih energija) metodi. DXA je metoda koja se koristi x-zrakama dvije jačine u vrlo maloj dozi koje se propuštaju kroz kost, iza kosti senzori mjere x-zrake koje su prošle kroz kost, a rezultat se obrađuje u elektroničkom računalu. Razlika energije propuštenih i apsorbiranih x-zraka omogućuje procjenu gustoće minerala kosti koja se izražava u apsolutnim vrijednostima u g/cm2. BMD se mjeri u području slabinske kralježnice, vrata bedrene kosti (kuk) i donje trećine palčane kosti. Doza zračenja vrlo je niska, pretraga je jednostavna, bezbolna i brza. Traje 10-15 minuta, ne zahtijeva nikakvu pripremu, osim odstranjenja metalnih dijelova s odjeće. Izvodi se sjedeći i držeći podlakticu na ležaju aparata ili ležeći na njemu. Prednosti ove metode su niska doza zračenja, visoka preciznost i relativno niska cijena. Doza zračenja primljena pri denzitometriji tako je mala da se ni osobe koje rade s s uređajem ne štite posebno i iznosi 1-3 mRem, što odgovara dozi zračenja koja se primi tijekom leta avionom u trajanju 3-9 sati ili na površini Zemlje od kozmičkog zračenja u trajanju od 3-9 dana. Pri drugim metodama primi se veća doza zračenja: kod SPA 5-10 mRema, a QCT 100-1000 mRema. Za usporedbu, pri rengenskom snimanju pluća prosječna doza zračenja je 300 mRema, a pri snimanju svih zubi ili CT-a trbuha 1.000-6.000 Rema. Prosječna doza zračenja na površini Zemlje koju ljudi godišnje prime iznosi oko 400 mRema.

Druge su metode manje precizne ili znatno skuplje, a neke su povezane s visokom dozom zračenja. Ultrazvučno mjerenje mineralne gustoće kosti dobro se podudara s rezultatima DXA, nema x-zračenja, ali nije pogodno za praćenje učinka liječenja u kliničkom radu s bolesnicima zbog velikog osciliranja rezultata, pa se više koristi u epidemiološkim istraživanjima.

Rengensko snimanje kostiju nesigurna je i neprecizna metoda. Greška u procjeni koštane mase je 30-50%. Na osnovu ove pretrage pouzdano se postavlja dijagnoza osteoporoze tek kod gubitka koštane mase većeg od 30-40%.

Prilikom denzitometrijskog mjerenja mineralne gustoće kosti (BMD) rezultati se izražavaju na tri načina:

Svjetska zdravstvena organizacija je 1994. godine usvojila kvantitativnu definiciju osteoporoze temeljenu na denzitometrijskom mjerenju mineralne gustoće kosti i procjeni T vrijednosti. Ovisno o T vrijednosti rezultati označavaju različitu koštanu masu:

povećana koštana masa T > +1

normalna koštana masa T između -1 i +1

osteopenija T između -1,0 i -2,5

osteoporoza T < - 2,5 ili Z < - 1,0

 

T vrijednost

Smanjen BMD povezan je s povećanim rizikom prijeloma kosti. Svako smanjenje BMD-a za 1 s.d. povezano je s porastom rizika novog prijeloma kralješka 1,4-1,6 puta.

Preciznost DXA je 1-2%. To nije visoka preciznost, ako se uzme u obzir da zdrave osobe srednje životne dobi godišnje gube samo 0,25-0,50% koštane mase, a žene nakon menopauze prosječno godišnje gube 1-2%. Samo rijetki bolesnici gube godišnje više od 3% koštane mase (engl. fast looser, brzo gubi). Liječenjem je moguće samo u manjem broju bolesnika postići povećanje koštane mase veće od 2%. Iz ovih se razloga tek u manjeg broja bolesnika, u onih u kojih se koštana masa godišnje mijenja više od 3%, nakon godinu dana može sa sigurnošću ustanoviti promjena koštane mase, dok se u većine nakon 2 ili više godina sa sigurnošću može procijeniti učinak liječenja.