Središnja medicinska knjižnica

 
 O knjižnici  
  Povijest

Ustroj

Usluge

Osoblje

Radno vrijeme

Telefoni i e-mail adrese

Posudba izvan knjižnice

Pretraživanje baza podataka

Međuknjižnična posudba

Izobrazba korisnika

Referentna zbirka


Povijest

Počeci knjižnične službe na Medicinskom fakultetu u Zagrebu vezuju se uz osnivanje Medicinskog fakulteta, odnosno njegovih pojedinih zavoda i klinika, dvadesetih godina ovog stoljeća. Središnja knjižnica fakulteta započela je djelovati 1947. godine pod imenom Središnja medicinska knjižnica (SMK), s osnovnim ciljem objedinjavanja stručnih knjižničnih poslova i referentne građe. 70-tih godina SMK uvodi klasifikacijsku shemu i tezaurus MeSH National Library of Medicine (Bethesda, SAD), te osobitu pozornost počinje posvećivati sustavnoj nabavi međunarodnih znanstvenih časopisa i najvažnijih biomedicinskih sekundarnih publikacija. Sredinom 80-tih počinje automatizacija knjižničnog poslovanja i rad na lokalnoj bazi podataka Biomedicina Croatica.


Ustroj

Zbog prostorne razdvojenosti svoje matične ustanove SMK djeluje s dvije područne knjižnice. Njezin središnji dio (Šalata 3) sačinjavaju:

 • studentski odjel s obimnim fondom udžbenika i priručnika, te studentskom čitaonicom,
 • zbirka inozemnih časopisa koji pokrivaju područja pretkliničkih znanosti i onih kliničkih disciplina koje su smještene na Šalati,
 • zbirka domaćih medicinskih časopisa,
 • referentna zbirka, koja uključuje najvažnije biomedicinske sekundarne i tercijarne publikacije,
 • zbirka monografskih publikacija, s bogatom zbirkom medicinske Croatice,
 • zbirka doktorskih i magistarskih radnji obranjenih na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Medicinska knjižnica Rebro (Kišpatićeva 12) najsnažnija je hrvatska zbirka inozemnih časopisa svih kliničkih disciplina, a posjeduje i obimnu zbirku monografskih publikacija kliničke orijentacije.

Knjižnica Klinike za ženske bolesti i porode (Petrova 13) sadrzi časopise i knjige, koje su najvećim dijelom vezane uz područje ginekologije i porodništva.


Usluge

Dostup cjelokupnom fondu SMK osigurava otvorenim pristupom svima onima kojima je potrebna medicinska informacija. Pristup osigurava:

 • uporabom u čitaonicama svekolike građe,
 • posudbom izvan knjižnice udžbeničke građe koje ima u više primjeraka, te inozemnih časopisa (osim tekućeg godišta),
 • pretraživanjem baza podataka,
 • fotokopiranjem članaka iz časopisa,
 • međuknjižnicnom posudbom,
 • izobrazbom korisnika za uporabu informacijskih izvora.

Osoblje

Osoblje SMK sačinjava 17 djelatnika različitih profila, kojima je osnovna zadaća odgovoriti na najbolji i najbrži način zahtjevima korisnika.

Ime i prezime Telefon E-mail Što radi Lokacija

Jelka Petrak
prof. dr. sc.

4566-936 petrak@mef.hr voditeljica knjižnice Šalata

Davorka Granić
prof.

4566-918 davorka@mef.hr pretraživanje baza podataka Šalata

Gordana Hadjina
dr. vet., dipl. knjiž.

4566-741 gordana@mef.hr sadržajna obrada Šalata
 Ariana Hajnšek-Čaklec
 prof.
2388-766 ahajnsek@mef.hr pretraživanje baza podataka Rebro

Branko Hostić

4566-745   studentska čitaonica Šalata

Lidija Marković

4566-744 lmarkov@mef.hr međuknjižnična posudba Šalata

Helena Markulin
dr. med.

4566-938 hemar@mef.hr katalogizacija Šalata
 Sofija Maslovara 2388-766 sherceg@mef.hr informacije Rebro

Tomislav Matić

4566-745 tmatic@mef.hr studentska čitaonica Šalata

Robert Maurer

4566-742   spremište, fotokopiranje Šalata
 Mirjana Repotočnik 2388-767 mirjana.repotocnik@mef.hr časopisi Rebro

Barbara Rožman

4566-742   pomoćno osoblje Šalata

Anđelka Semper

4566-745 asemper@mef.hr informacije Šalata

Marijan Šember
mr. sc.

4566-743 sember@mef.hr časopisi, web stranica Šalata
 Lea Škorić
 
prof., dipl. knjiž.
4566-937 lea.skoric@mef.hr sadržajna obrada Šalata

Zorica Štrbac

4566-741   pomoćno osoblje Šalata

Zvjezdana Vučić

4566-742   pomoćno osoblje Šalata

Radno vrijeme

Središnja medicinska knjižnica, Šalata 3

ponedjeljak - četvrtak od 08.00 do 19.00 sati, studentska čitaonica do 24.00 sata
petak od 08.00 do 16.00 sati, studentska čitaonica do 24.00 sata
subota studentska čitaonica od 10.00 do 22.00 sata

 

Medicinska knjižnica Rebro, Kišpatićeva 12

ponedjeljak - petak od 08.00 do 17.00 sati

 

Knjižnica Klinike za ženske bolesti, Petrova 13

ponedjeljak - petak od 08.00 do 15.00 sati


Telefoni i e-mail adreseSredišnja medicinska knjižnica:

 

Medicinska knjižnica Rebro:

 

Knjižnica Klinike za ženske bolesti i porode: 4604-691


Posudba izvan knjižnice

Na uporabu izvan knjižnice izdaju se:

 • studentski udžbenici ukoliko ih knjižnica ima u dovoljnom broju (više od pet primjeraka) i to najviše tri različita naslova na najduže 30 dana;
 • inozemni časopisi na najduže 7 dana, ali ne tekuće godište.

Građu izvan knjižnica mogu iznositi samo nastavnici, suradnici i studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te liječnici i ostalo osoblje Kliničkog bolničkog centra Zagreb.


Pretraživanje baza podataka

Središnja medicinska knjižnica osigurava pristup Medline bazi podataka, pri čemu se pretraživanje može naručiti (Davorka Granić, tel. 4566-918), ili se može obaviti osobno. U Medicinskoj knjižnici Rebro može se, također, naručiti pretraživanje Medline-a. Rezultati pretraživanja prenose se na korisnikovu disketu.
Središnja medicinska knjižnica korisnicima moze pružiti i pretraživanje Science Citation Indexa (SCI) u CD-ROM obliku i to za razdoblje 1980-1990.
Pretražive su i sve baze podataka koje generira i azurira SMK temeljem svoga fonda (Biomedicina Croatica, katalozi monografija, doktorata i magisterija, katalog časopisa).


Međuknjižnična posudba

SMK osigurava fotokopiranje članaka iz svih časopisa u svom fondu na zahtjev bilo koje knjižnice.
SMK će također svojim korisnicima pokušati dobaviti članke iz časopisa koje nema u svom fondu i to:

 • iz neke od hrvatskih medicinskih knjižnica,
 • iz inozemstva (Subito, British Library).

Međuknjižnična posudba može se naručiti preko formulara na web-stranici knjižnice, ili na telefon 4566-744, ili na e-mail lmarkov@mef.hr (Lidija Marković).


Izobrazba korisnika

SMK organizira tečaj stalnoga medicinskog usavršavanja Pronalaženje i vrjednovanje medicinskih informacija.

Medicinsko znanje podložno je neprekidnim promjenama. Praćenje novih informacija pretpostavka je svekolikoga djelovanja u području medicine, pri čemu je neophodno usavršavati znanje pronalaženja medicinskih informacija i uporabe znanstvenih dokaza u donošenju kliničkih odluka. Mrežom su, također,  dostupni i brojni izvori medicinskih informacija namijenjeni javnosti. Liječnici moraju poznavati narav tih izvora kako bi njihova suradnja s bolesnicima bila učinkovitija.

Polaznici tečaja upoznat će se s osobitostima objavljivanja i širenja medicinskih informacija te vrstama i oblicima informacijskih izvora. Pozornost će se poglavito usmjeriti web izvorima, poput bibliografskog izvora PubMed, elektroničkih časopisa, elektroničkih knjiga, besplatno dostupnih  mrežnih izvora, kliničkih dokaza i sl. Polaznici će naučiti strategiju postavljanja kliničkoga pitanja i pronalaženja najboljega odgovora.  Polaznici će se upoznati s izvorima medicinskih informacija namijenjenih javnosti i načinima provjere njihove pouzdanosti.

Polaznici će na tečaju dobiti priručne materijale.

Hrvatska liječnička komora tečaj boduje s 11 bodova.

Tečaj se boduje europskim sustavom bodova (ECTS).


Referentna zbirka

Informacije o vlastitom fondu:

 • abecedni, stručni i predmetni katalog (u kartičnom i strojno čitljivom obliku),
 • katalog periodičnih publikacija (kartični, tiskani i strojno čitljivi),
 • katalog magistarskih i doktorskih radnji obranjenih na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (kartični i strojno čitljivi oblik),
 • katalog kongresnih publikacija.

Bibliografske informacije:

 • važniji inozemni izvori: Current Contents (sekcije Life Sciences i Clinical Medicine), Index Medicus, Science Citation Index (tiskana i CD-ROM verzija),
 • hrvatski izvori: Biomedicina Croatica od 1986. godine dalje (baza podataka), Bibliografija medicinske periodike SFRJ 1966-1983, Hrvatska medicinska bibliografija (1876-1940), uredio M. D. Grmek, Bibliografija Liječnickog vjesnika 1877-1977, Hrvatska bibliografija (nizovi A,B,C)

Biografske informacije:

 • Tko je tko u hrvatskoj medicini
 • Hrvatski biografski leksikon
 • Zbor liječnika Hrvatske 1874-1974

Statističke informacije:

 • World Health Statistics Annual (WHO)
 • Statistički ljetopis Republike Hrvatske
 • Statistički ljetopis Zagreba

Enciklopedije:

 • Encyclopedia Britannica
 • Opće: World Book (1995)
 • Medicinske: Medicinska enciklopedija (redaktor A. Šercer, JLZ 1967-1970)

Medicinski leksikoni i rječnici

 • Medicinski leksikon (Leksikografski zavod "M. Krleža", 1992)
 • Dorland's Medical Dictionary
 • Stedman's Medical Dictionary
 • The Dictionary of Modern Medicine (Roche, 1992)
 • International Dictionary of Medicine and Biology (Wiley, 1986)
 • Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenog nazivlja (B. Šulek)

Opći leksikoni

 • Hrvatski leksikon (Leksikografski zavod "M. Krleža", 1996)
 • Hrvatski opći leksikon (Leksikografski zavod "M. Krleža", 1996)