Središnja medicinska knjižnica

 
 Magisteriji - Pomoć  
 

Polja

 

 • Autori

  Polje sadržava prezime i ime autora rada. Pretraživati se može po prezimenu autora. Pretraživanje će biti preciznije ukoliko se unese prezime i ime autora (format upisa: Prezime, Ime). Određena redundancija moguća je s prezimenima koja počinju s č, ć, đ, dž, š, ž.

   

   

 • Naslov

  Polje sadržava  naslov rada. Za pretraživanje je dovoljno unijeti dio naslova (primjerice, karakterističnu riječ), ali postoje i druge mogućnosti (početak ili kraj rada, odnosno puni naslov rada).

   

   

 • Predmetnice

  Polje sadržava predmetnice MeSH (Medical Subject Headings) na engleskom jeziku s pomoću kojih se opisuje (indeksira) sadržaj rada. Petražuje se po dijelu ili cijeloj predmetnici. Pretraživanje s kombinacijom dvaju ili više predmetnica ostvaruje se tako da se one unose jedna za drugom bez uporabe Booleovih operatora (AND, OR), jer se isti prethodno zadaju u posebnom okviru.

   

   

 • Lokacija

  Polje sadržava identifikacijski i inventarni broj svakog magistarskog rada.