Središnja medicinska knjižnica

 
 Knjige - Pomoć  
 

Polja

 • Autori/urednici

  Polje sadržava ime i prezime svakog autora ili urednika. Pretraživati se može po prezimenu bilo kojeg autora ili urednika. Pretraživanje će biti preciznije ukoliko se unese puno ime i prezime autora ili urednika. Određena redundancija moguća je s prezimenima koja počinju s č, ć, đ, dž, š, ž.

 

 • Naslov

  Polje sadržava izvorni naslov knjige, tj. naslov na jeziku na kojemu je knjiga napisana. Za pretraživanje je dovoljno unijeti dio naslova (primjerice, karakterističnu riječ), ali postoje i druge mogućnosti (početak ili kraj knjige, odnosno puni naslov knjige).

 

 • Knjižnica


  U ovom polju navedene su knjižnice. Pretraživati se može fond pojedine knjižnice ili fond svih knjižnica zajedno.

 

 • Predmetnice

  Polje sadržava predmetnice MeSH (Medical Subject Headings) na engleskom jeziku s pomoću kojih se opisuje (indeksira) sadržaj rada. Pretražuje se po dijelu ili cijeloj predmetnici. Pretraživanje s kombinacijom dvaju ili više predmetnica ostvaruje se tako da se one unose jedna za drugom bez uporabe Booleovih operatora (AND, OR), jer se isti prethodno zadaju u posebnom okviru.