Središnja medicinska knjižnica

.
 E-knjige .
 

Sa svih računala Medicinskoga fakulteta dostupne su 42 e-knjige s cjelovitim tekstom.
Ovid > Books@Ovid
U sklopu Ovida dostupan je i MEDLINE, s linkovima na članke dostupne u punom tekstu sa svih računala MF-a.

 

Temelji neuroznanosti (online udžbenik, PDF format)

 


  OSTEOGENESIS IMPERFECTA - BOLEST KRHKIH KOSTIJU br. 2                     OSTEOGENESIS IMPERFECTA - BOLEST KRHKIH KOSTIJU

Osteogenesis imperfecta, bolest krhkih kostiju


   2010. godina, 509 stranica, 17 MB

  The Merck Manual

  The Electronic Textbook of Dermatology

 

 

Knjižare na Internetu

 

 

Europska knjižnica je portal s kojeg se može pristupiti digitalnim zbirkama 15 europskih nacionalnih knjižnica. U vlasništvu je Konferencije europskih nacionalnih knjižnica (Conference of European National Librarians - CENL), a u sljedećih 5 godina namjerava osigurati pristup digitalnim zbirkama iz svih 45 knjižnica članica.

 


Knjige kojima je isteklo autorsko pravo mogu se nabaviti putem Googleove usluge Book Search. Neke je moguće učitati na vlastito računalo i kopirati.
Google je novu uslugu pokrenuo u suradnji s knjižnicama Sveučilišta Harvard, javnom knjižnicom u New Yorku i knjižnicom Sveučilišta Kalifornija.
Naslovi poput Danteova "Pakla", Newtonovih "Principia" i mnogi drugi snimljeni su u PDF formatu. Ima i dosta drugih klasičnih djela, kao i manje poznatih znanstvenih djela.