Središnja medicinska knjižnica KATALOG BIOMEDICINSKE PERIODIKE U HRVATSKIM KNJIŽNICAMA

Adrese, telefoni i e-mailovi knjižnica

00034 ŠALATA 00273 00422 ŠTAMPAR 00620 KBC RIJEKA
00638 SESTRE MILOSRDNICE 00646 INFEKTIVNA KLINIKA 00752 SVETI DUH 00760 KBC SPLIT
00786 MERKUR 00810 KDB KLAIĆEVA 00836 JANKOMIR 00851 VRAPčE
01248 01396 DUBROVNIK 01404 SLAVONSKI BROD 01412 ŠIBENIK
01420 VARAŽDIN 01438 ZADAR 01446 OSIJEK 01500 MF SPLIT
01503 MF RIJEKA 01636 IMI 01685 JORDANOVAC 02022 TRAUMA
02709 02758 VUK VRHOVAC 03087 PULA 03095 FBF
03228 KLINIKA ZA TUMORE 03251 VETERINARSKI F. 04432 KARLOVAC 04713 STOMATOLOŠKI F.
05017 PLIVA 06924 KB DUBRAVA 10034 REBRO 20034 PETROVA

* - uz šifru knjižnice označava nepotpuno godište

Obavijesti o promjenama molimo na e-mail sember@mef.hr ili telefon (01)4566-743 (Marijan Šember). Hvala!

SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA

 

 

 

 

©SMK

POPIS KNJIŽNICA:


00034  

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet SREDIŠNJA MEDICINSKA KNJIŽNICA


10000 ZAGREB, Šalata 3

Telefon: (01)4566-745, 4566-743

Fax: (01)4811-244


E-mail: petrak@mef.hr 


Napomena: cjelokupni fond Šalate i Rebra.

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00422  

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Biblioteka Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar"


10000 ZAGREB, Rockefellerova 4

Telefon: (01)4590-106

Fax: (01)4684-441


E-mail: mteuber@snz.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00620  

Klinički bolnički centar Rijeka, Stručna biblioteka


51000 RIJEKA, Tome Strižića 3

Telefon: (051)216-899

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00638  

Klinička bolnica "SESTRE MILOSRDNICE", Centralna biblioteka


10000 ZAGREB, Vinogradska 29

Telefon: (01)3787-173


E-mail: tsusec@kbsm.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00646  

Klinika za infektivne bolesti "DR. FRAN MIHALJEVIĆ", Biblioteka


10000 ZAGREB, Mirogojska cesta 8

Telefon: (01)4603-190

Fax: (01)4678-235


E-mail: mfijucek@fran.bfm.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00752  

Opća bolnica "SVETI DUH", INDOK biblioteka


10000 ZAGREB, Sveti duh 64

Telefon: (01)3712-334

Fax: (01)3712-020


E-mail: amlabos@net.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00760  

Klinički bolnički centar Split, Centralna biblioteka


21000 SPLIT, Spinčićeva 1

Telefon: (021)556-200

Fax: (021)556-023


E-mail: mpuharic@kbsplit.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00786  

Klinička bolnica "MERKUR", Knjižnica

10000 ZAGREB, Zajčeva 19

Telefon/fax: (01)2431-422

 

E-mail: inga.desnica@kb-merkur.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00810  

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Knjižnica


10000 ZAGREB, Klaićeva 16

Telefon: (01)4600-276

Fax: (01)4826-053


E-mail: knjiznica@kdb.hr  

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 

 


00836  

Psihijatrijska bolnica JANKOMIR, Knjižnica


10090 ZAGREB - SUSEDGRAD, Jankomir 11

Telefon: (01)379-4333

Fax: (01)379-4116

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
00851  

Psihijatrijska bolnica VRAPčE, Stručna knjižnica


10090 ZAGREB - SUSEDGRAD, Bolnička cesta 33-34

Telefon: (01)3780-771

Fax: (01)3483-660


E-mail: biblioteka@bolnica-vrapce.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01396  

Opća bolnica Dubrovnik, Knjižnica


20000 DUBROVNIK, Roka Mišetića b.b.

Telefon: (020)431-729

Fax: (020)426-149


E-mail: obdknjiznica@hotmail.com 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01404  

Opća bolnica "Dr. J. Benčević", Stručna biblioteka


35000 SLAVONSKI BROD, Andrije Štampara 42

Telefon: (035)201-135, 201-136

Fax: (035)446-121


E-mail: knjiznica@bolnicasb.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01412  

Opća bolnica Šibenik, Knjižnica


22000 ŠIBENIK, Stjepana Radića 83

Telefon: (022)246-218

Fax: (022)332-887


E-mail: opca-bolnica-sibenik1@si.tel.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01420  

Opća bolnica Varaždin, Knjižnica


42000 VARAŽDIN, Ivana Meštrovića b.b.

Telefon/fax: (042)393-605


E-mail: biblioteka@obv.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01438  

Opća bolnica Zadar, Stručna knjižnica


23000 ZADAR, Bože Peričića 5

Telefon: (023)315-508

Fax: (023)312-724


E-mail: OPCA-BOLNICA-ZADAR@zd.tel.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01446  

Klinička bolnica Osijek, Knjižnica


31000 OSIJEK, Josipa Huttlera 4

Telefon: (031)511-103, 511-110

Fax: (031)512-235


E-mail: knjiznica@kbo.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01500  

Medicinski fakultet Sveučilista u Splitu, Središnja medicinska knjižnica


21000 SPLIT, Šoltanska 2

Telefon: (021)557-922


E-mail: au@bsb.mefst.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01503  

Medicinski fakultet Sveučilista u Rijeci, Centralna medicinska knjižnica


51000 RIJEKA, Braće Branchetta 22

Telefon: (051)651-199, 651-123

Fax: (051)651-215


E-mail: Dobrila.Rehak@medri.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01636  

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Knjižnica


10001 ZAGREB, Ksaverska cesta 2

Telefon: (01)4673-188

Fax: (01)4673-303


E-mail: vlazanin@imi.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
01685  

Klinička bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu, Stručna biblioteka


10000 ZAGREB, Jordanovac 104

Telefon: (01)2385-177

Fax: (01)2348-345


E-mail: kb-jordanovac@zg.tel.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
02022  

Klinika za traumatologiju, Knjižnica


10000 ZAGREB, Draškovićeva 19

Telefon: (01)4697-173

Fax: (01)4610-365


E-mail: biblioteka@trauma.hr
, trauma-zg@zg.htnet.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
02758  

Institut "Vuk Vrhovac" Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma, Knjižnica


10000 ZAGREB, Dugi dol 4a

Telefon: (01)2332-222/156

Fax: (01)2331-515


E-mail: knjiznica@idb.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
03087  

Opća bolnica Pula, Knjižnica


52000 PULA, Zagrebačka 30

Telefon: (052)214-433/163 i 167

Fax: (052)222-214


E-mail: ziva.bizjak@pu.tel.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
03095  

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Knjižnica


10000 ZAGREB, A. Kovačića 1

Telefon: (01)6394-420

Fax: (01)6394-400


E-mail: pgasparac@pharma.hr

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
03228  

Klinika za tumore, Knjižnica


10000 ZAGREB, Ilica 197

Telefon: (01)3783-522

Fax: (01)3775-536


E-mail: Libri.Oncol@kzt.hr, kzt@kzt.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
03251  

Veterinarski fakultet, Centralna biblioteka


10000 ZAGREB, Heinzelova 55

Telefon: (01)2390-114, 2390-115

Fax: (01)2441-390


E-mail: stubican@vef.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
04432  

Opća bolnica Karlovac, Stručna knjižnica


47000 KARLOVAC, Andrije Štampara 3

Telefon: (047)431-265

Fax: (047)431-337


E-mail: opca-bolnica-knjiznica@ka.hinet.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
04713  

Stomatološki fakultet, Biblioteka


10000 ZAGREB, Gundulićeva 5

Telefon: (01)4802-152

Fax: (01)4802-159


E-mail: biblio@sfzg.hr, vboric@sfzg.hr, kotarski@sfzg.hr
 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
05017  

PLIVA d.d., Istraživački institut, Knjižnica


10000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 25

Telefon: (01)3781-955

Fax: (01)3781-880


E-mail: library@pliva.hr  

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
06924  

Klinička bolnica Dubrava, Knjižnica


10000 ZAGREB, Avenija Gojka Šuška 6

Telefon: (01)2902-409, 2903-042

Fax: (01)2863-695


E-mail: sonja@kbd.hr 

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
10034  

Središnja medicinska knjižnica Medicinska knjižnica Rebro


10000 Zagreb, Kišpatićeva 12

Telefon: 01/2388-766, 2388-767

Fax: 01/2388-767


E-mail: ahajnsek@mef.hr 


Napomena: cjelokupni fond pod šifrom 00034.

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina

 

 

 

 

 

 
20034  

Središnja medicinska knjižnica Klinika za ženske bolesti


10000 Zagreb, Petrova 13

Telefon: (01)4604-691

Fax: (01)4633-512


Napomena: katalog počinje od 1995. godine.

Središnja medicinska knjižnica - SZI Biomedicina