Središnja medicinska knjižnica

 

 

Što je PubMed?                                                                            

 

 

PPT prezentacija o PubMedu

 

 

*Napomena: sučelje PubMeda se promijenilo, no struktura baze ostala je ista.

 

 

PubMed je sustav za pronalaženje medicinskih informacija, zasnovan na mrežnoj (web) tehnologiji, kojega razvija National Center for Biotechnology Information (NCBI) pri National Library of Medicine (NLM), Bethesda, SAD. Dijelom je većeg sustava koji se naziva Entrez.

 

PubMed sadržava bazu podataka s bibliografskim informacijama o literaturi objavljenoj ponajprije u bioznanostima te poveznice (linkove) prema cjelovitim tekstovima dokumenata na web adresama onih izdavača s kojima je dogovorena suradnja, odnosno na web adresama knjižnica ili nekih drugih ustranova. PubMed je, također, povezan s ostalim bazama u sustavu Entrez.

 

Slika pokazuje povezanost informacijskih izvora u sustavu Entrez.  

 

                                              

 

Što je MEDLINE?

 

MEDLINE je najvažnija bibliografska baza podataka NLM-a koja sadržava podatke o časopisnoj literaturi objavljenoj na području kliničke medicine, sestrinstva, stomatologije, veterinarske medicine, zdravstva, predkliničke medicine i nekih drugih područja bioznanosti.

 

MEDLINE sadržava bibliografske podatke i autorske sažetke za radove objavljene u više od  4.800 časopisa koji izlaze u 71 zemlji. Većina zapisa pripada radovima koji su objavljeni na engleskome jeziku ili imaju sažetak na engleskome jeziku. U bazi se sada nalazi preko 15 milijuna zapisa o radovima objavljenima od 1950. godine nadalje.

                           .

MEDLINE sadržava samo bibliografske podatke, a ne i cjelovite tekstove radova.

                          

Svaki zapis u bazi podataka ima identifikacijsku oznaku PMID (engl. PubMed Unique Identifier) i pribilješku [PubMed - indexed for MEDLINE]. Zapisi označeni s PubMed In Process sadržavaju samo osnovne bibliografske podatke, a sažetak, predmetnice i oznaka za vrstu publikacije dodat će im se kasnije.

 

 

Što je MeSH?

 

MeSH je skraćenica engleskoga izraza Medical Subject Headings.  MeSH je jedna vrsta rječnika koji sadržava popis izraza koji se koriste za sadržajnu obradu biomedicinske literature u NLM-u. Rječnik MeSH koristi se u postupku tzv. indeksiranja članka za bazu podatka Medline i indeksnu publikaciju Index Medicus®, kao i za katalogizaciju knjiga i ostale knjižnične građe. Predmetnice MeSH dodjeljuju stručnjaci u NLM-u koji se nazivaju indekseri. Oni nakon temeljite analize svakoga članka  odabiru predmetnice koje najbolje opisuju teme koje članak obrađuje. Jednome članku može se dodijeliti najviše 15 predmetnica, a ako ne postoji specifična premednica, indekser će odabrati onu koja joj je najbliža.  Indekser će zatim odabrati i odgovarajuće potpredmetnice, kao što su, primjerice,    diagnosis, surgery, metabolism, pathology   i sl. s pomoću kojih se opisuju  pojedini formalni ili sadržajni aspekti teme koja je u članku obrađena, te određuje tip rada  (primjerice, clinical trials, editorial, review itd.), odnoso populaciju koja se istraživala (primjerice, child ).

 

MeSH je tzv. kontrolirani rječnik koji ponajviše obilježava MEDLINE, osiguravajući jednoobraznost i dosljednost sadržajne obrade biomedicinske literature. To ujedno osigurava i preciznost u pretraživanju te baze podataka. MeSH je usustavljen hijerarhijski u stablo, tzv. MeSH Tree Structures i svake se godine ažurira.

 

Primjer

Potrebna nam je literatura o liječenju leukemije, te želimo pretraživati Medline. Znamo da je broj članaka koji se objavljuje o tom problemu vrlo velik te u rječniku MeSH želimo provjeriti (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html) kako je ta bolest klasificirana i koje je sve izraze moguće upotrijebiti. Dobili bismo sljedeći odgovor:

 

MeSH Heading: Leukemia

 

Scope Note: A progressive, malignant disease of the blood-forming organs, characterized by distorted proliferation and development of leukocytes and their precursors in the blood and bone marrow. It is classified according to degree of cell differentiation as acute or chronic, and according to predominant type of cell involved as myelogenous or lymphocytic. (Dorland, 28th ed)

See Also: Leukemic Infiltration

 

Tree Number:   C04.557.337 (to je broj koji određuje mjesto pojma «leukemia» u tzv. hijerarhijskom stablu):

 

Neoplasms [C04]

    Neoplasms by Histologic Type [C04.557]

                     Histiocytic Disorders, Malignant [C04.557.227]  +

 

                     Leukemia [C04.557.337]

                                   Enzootic Bovine Leukosis [C04.557.337.100]

                                   Leukemia, Experimental [C04.557.337.372]  +

                                   Leukemia, Feline [C04.557.337.385]

                                   Leukemia, Hairy Cell [C04.557.337.415]  +

                                   Leukemia, Lymphocytic [C04.557.337.428]  +

                                   Leukemia, Mast-Cell [C04.557.337.440]

                                   Leukemia, Myeloid [C04.557.337.539]  +

                                   Leukemia, Plasmacytic [C04.557.337.595]

                                   Leukemia, Radiation-Induced [C04.557.337.650]

                                   Leukemia, Subleukemic [C04.557.337.706]

 

Kad u PubMed-u pretražujemo predmetnicama iz MeSH-a, PubMed automatski u pretraživanje uključuje najspecifičniji termin koji postoji u MESH-u. Taj se postupak naziva automatic explosion (explode).

 

Kako se koristi PubMed?

 

Na početnoj (osnovnoj) stranici PubMed-a, naći ćete pregradak za postavljanje pitanja, odnosno upisivanje pojma ili više njih s pomoću kojih želite pretraživati. Ispod tog okvira navedeni su pomoćni alati (limits, preview, history, itd).  Lijevo od okvira za postavljanje pitanja stupcu nalazi se izbornik s s pomoću kojega u sustavu Entrez birate bazu koju želite pretraživati (Search...  for ). U lijevom stupcu navedene su ostale usluge koje je moguće koristiti u PubMed-u (primjerice, MeSH Browser, Single Citation Matcher itd.) te veze prema ostalim informacijskim izvorima (primjerice PubMedCentral, ClinicalTrials.gov, itd.).

 

Pretraživanje

 

Pretraživanje možete jednostavno započeti upisivanjem nekoga pojma ili više njih u za to predviđeni okvir na početnoj web stranici.

 

 

Uporabite zatim naredbu Go. PubMed zadane pojmove traži na 4 različita popisa i to sljedećim redom: MeSH, popis naslova časopisa, popis fraza i popis prezimena autora. To znači da se zadani pojmovi najprije traže u rječniku MeSH, a ukoliko ih pretraživač tamo ne može naći, tada pretražuje naslove časopisa, odnosno popise fraza i kazalo autora. Ukoliko pojam postoji u rječniku MeSH, ne pretražuju se ostali popisi. Ukoliko se, pak, pojam ne može pronaći ni u jednom od četiri popisa, pretraživač pretražuje svaku riječ u bibliografskom zapisu.

 

Na donjoj slici vidi se da je za zadane pojmove «cardiac surgery» i «renal transplant» pretraživač pronašao sinonime «thoracic surgery» i «kidney transplantation» u rječniku MeSH. Tako PubMed pretražuje najprije prema pojmu iz MeSH-a, a zatim i prema riječima koje su mu zadane («cardiac surgery» i  «renal transplant»).  

 

 

 

Napomena

Ukoliko koristite navodnike, primjerice «renal transplant»,  PubMed će preskočiti proceduru automatskog pretraživanja i tražit će samo zadanu frazu u tekstu zapisa.   Prosudite koji vam je način pretraživanja korisniji ili probajte i jedno i drugo!

 

Kraćenje izraza za pretraživanje

Za pretraživanje se može koristiti samo dio neke riječi, korijen, odnosno karakterističan početni dio. U tom se postupku skraćivanja rabi zvjezdica (*). Ako, primjerice, upotrijebite izraz diverticul*, PubMed će, pretražujući sva polja pojedinih zapisa, pronaći izraze diverticula, diverticula's, diverticulae, diverticular, diverticularization itd.  PubMed će ograničiti pretraživanje na prvih 150 varijacija nekoga izraza, a ukoliko varijacija ima više,  na to će upozoriti korisnika. Uporabom zvjezdice (*), odnosno skraćivanjem izraza, isključuje se postupak automatskog traženja (engl. mapping), odnosno eksplodiranja (engl., exploding).

 

PubMed će zanemariti izraze koji se vrlo često upotrebljavaju, a nisu specifični (tzv. stopwords), kao što su, primjerice, izrazi again, almost, also, mainly, using itd.  Popis tih riječi može se pronaći u PubMed's Help-u.

 

Booleovi operatori

Booleova logika simbolički predstavlja vezu među pojmovima ili nizovima. Postoje tri tzv. Booleova operatora: AND, OR i NOT.

 

Operator AND rabi se kad se kao rezultat žele dobiti zapisi (referencije) od kojih svaki u nekome polju sadržava sve tražene pojmove. Primjerice, ukoliko u okvir za pretraživanje upišemo infarction AND hypertension, kao rezultat ćemo dobiti sve referencije u čijem se naslovu, sažetku ili bilo gdje drugdje u zapisu nalaze i jedna i druga riječ.

 

Operator OR rabi se kad želimo kao rezultat pretraživanja dobiti dokumente koji sadržavaju barem jednu od traženih riječi. OR se rabi kad se žele objediniti članci sa sličnom temom, primjerice myocardial infarction OR heart infarction.

 

Operator NOT rabi se kad se iz pretraživanja želi isključiti neki pojam. Ukoliko tražimo literaturu o otrovanju olovom, ali  pri tome želimo isključiti svu dječju populaciju, tada rabimo izraz lead poisoning NOT children.      

 

Booleovi operatori uvijek se moraju upisati velikim slovima (AND, OR, NOT).

                                         

Strategija pretraživanja

 

Strategijom pretraživanja nazivamo izradu plana pretraživanja, pri čemu treba definirati ključne pojmove, odrediti alternativne izraze tih pojmova, postaviti vremenske granice u kojoj je literatura objavljena, odrediti dobne skupine, itd. Izrada strategije pretraživanja ovisi o temi, odnosno području koje se pretražuje.

 

Pomoćni alati

Traku s pomoćnim alatima naći ćete ispod okvira za upisivanje izraza za pretraživanje.

 

1. Limits

 

Limitatori pomažu u filtriranju pronađenih referencija kako bismo dobili što ciljanije i relevantnije rezultate. Pritiskom na izbornik «limits» otvara se nekoliko mogućnosti.

 

 

Polje (Field)

Pretraživanje možemo ograničiti na određeno polje u zapisu. Ako primjerice, želite pretraživati

q       samo prema riječima iz naslova i sažetka radova, tada odaberete mogućnost Title/Abstract,

q       prema bilo kojoj riječi u zapisu, tada odaberete mogućnost Text Word, itd.

                      

Kad želite da kao rezultat pretraživanje dobijete samo one referencije koje sadržavaju sažetak, tada obilježite kvadratić ispred naredbe "only items with abstracts". Zapisi koji se odnose na redove objavljene prije 1975. godine  ne sadržavaju sažetak.                    

                

Vrsta rada (Publication Types)

Pretraživanje možemo ograničiti na određenu vrstu rada. Pritiskom na izbornik «Publication Types» nudi se više mogućnosti, primjerice pregledni radovi, meta analize, smjernice i sl.  

                    

                     

Jezik (Languages)

Izbornik za jezike sadržava mogućnost odabira između najčešće korištenih jezika na kojima su napisani članci  zastupljeni u bazi.   Ukoliko, primjerice, želite pregledati samo članke napisane na njemačkome jeziku, tada odaberete izraz «German».                     

 

Dob, spol i ispitanici (ispitivana skupina)

Dob, spol i skupina na koje se vrši istraživanje često su važna dodatna informacija s pomoću koje se mogu modificirati rezultati pretraživanja. Postoje tri izbornika:

q       za dobnu skupinu (Ages)

q       ispitanike (Human, Animal, Human or Animal),

q       spol (Gender)

   

Tematski podskupovi  (Subsets)                                                                

Ukoliko je pretraživanje potrebno ograničiti na jednu skupinu časopisa, primjerice iz stomatologije ili sestrinstva, tada se može koristiti izbornik «Subsets» koji nudi više mogućnosti odabira.

 

Godina objavljivanja (Publication Date)

Kako Medline sadržava članke objavljene tijekom razdoblja od skoro 50 godina, to je često vrlo važno ograničiti vrijeme objavljivanja literature koju želimo dobiti kao rezultat pretraživanja. Izbornik «Publication Date» nudi nam tu mogućnost.                   

 

2.  History

«History» automatski pohranjuje i čuva strategiju i rezultate pretraživanja. Tako se pohranjena strategija može koristiti za kombinaciju s novom strategijom ili novim pretraživanjem.

Pritiskom na «History» prikazat će vam se vaša prijašnja pretraživanja s rednim brojem, vremenom pretraživanja i brojem referencija koji ste dobili kao rezultat pretraživanja (vidi sl. 7).  PubMed može tako sačuvati do 100 pretraživanja, a nakon osam sati neaktivnosti u PuMed-u pretraživanja se automatski brišu. 

Za brisanje sačuvanih pretraživanja koristite naredbu «clear».              

Da biste korsitili prethodna pretraživanja kroz opciju «History» postupite na sljedeći način:

q       otvorite «History»,

q       upišite znak # i redni broj prijašnjih pretraživanja čije rezultate želite koristiti ili kombinirati,  primjerice #2 AND #1. Booleove operatore unesite velikim slovima.

 

 

 

3. Preview/Index  

Ovaj se alat koristi kad se želi:

  1. vidjeti broj pronađenih referencija prije detaljnoga prikaza,
  2. izraditi strategija pretraživanja istodobnim dodavanjem jednog ili više pojmova,
  3. strategiji dodati pojmovi iz jednog određenog polja,
  4. iz kazala odabrati pojmovi za pretraživanje.

 

Primjer

Pritiskom na Preview/Index  prikaže se sljedeće:

 

 

Želimo pronaći literaturu o komplikacijama koje izaziva povišeni tlak. Iz popisa polja u lijevom izborniku, odabiremo «Mesh Terms» i zatim upisujemo pojam «hypertension». Pritisnemo dugme «Index».

 

 

Odaberite izraz hypertension/complications i osvijetlite ga. Pritisnite zatim naredbu AND i taj će se izraz pojaviti u okviru za postavljanje pitanja.

 

Na taj način možete dodavati i druge izraze, koliko smatrate da je dovoljno da pretraživanje bude uspješno.

 

Ukoliko želite vidjeti samo broj referencija koje ćete dobiti pretraživanjem po nekome pojmu, tada upišite željeni pojam i pritisnite «preview» koji se nalazi uz okvir za postavljanje pitanja.

 

Details

Pritiskom na dugme «Details» možete vidjeti strategiju vašega tekućega pretraživanja i način na koji je pretraživanje obavljeno. Možete vidjeti i broj referencija koji ste dobili.

 

Primjeri

 

Jednostavno pretraživanje

 

Roditelji 5-godišnjeg djeteta koje mora pristupiti kirurškoj intervenciji pitaju vas smiju li biti prisutni prigodom uvođenja anestezije, kako se dijete ne bi previše bojalo. Želite znati ima li o tome što objavljeno u stručnim medicinskim časopisima.

Postupak

 

Složeno pretraživanje

 

Vaš 31-godišnji bolesnik tuži se na česte bolove u gornjem desnom kvadrantu. Ultrazvuk žučnog mjehura pokazao je da ima kamence. Odlučili ste preporučiti mu kirurški zahvat. Za to biste željeli pronaći potvrdu u objavljenoj literaturi.

Postupak

 

Rezultati pretraživanja

 

Nakon naredbe «go» ili «enter» PubMed pretražuje bazu Medline (ili neku drugu bazu koju ste odabrali iz sustava Entrez) i prikazuje pronađene referencije. Rezultati se prikazuju u skupinama od po 20 referencija.

 

 

 

Kao što se vidi na slici pronađene su referencije prikazane u skraćenom (engl. summary) formatu, koji sadržava podatke o autoru, naslovu i časopisu u kojemu je rad objavljen. U prikazu se donose prezimena i inicijali svih autora koji potpisuju članak. Naslovi članaka koji nisu napisani na engleskome jeziku prevedeni su na engleski jezik i prikazani su u uglatim zagradama. Podaci o časopisu sadržavaju skraćeni naslov časopisa, godinu objavljivanja, volumen (svezak), broj (sveščić) početnu i završnu stranicu članka. Ako zapis ne sadržava sažetak, to je i naznačeno ("No abstract available"). Skraćeni prikaz sadržava i poveznicu prema srodnim radovima u bazi (Related Articles), ako oni postoje. Na sadržaj zapisa, odnosno dostupnost sadržaja članka, ukazuju i oznake pored naslova (lijevo). Bibliografski zapis:

 

    ne sadržava sažetak,

 

       sadržava sažetak,

 

      narančasta i zelena trakica označavaju da je cjeloviti tekst članka besplatno dostupan u arhivu PubMedCentral,

 

      zelena trakica označava da jer bibliografski zapis povezan, besplatno i neograničeno, s cjelovitim tekstom članka.

 

Prikaz rezultata može se modificirati. U okviru iza naredbe «display» mogu se vidjeti sve mogućnosti prikaza. Često se koristi tzv. «abstract» format (sl. 5) koji uz sve elemente koje sadržava skraćeni prikaz sadržava još: adresu prvoga autora u času kad je rad objavljen, sažetak na engleskome jeziku (ako postoji), tip rada (kad to nije izvorni članak), poveznicu s cjelovitim tekstom rada u elektroničkom obliku (ako je besplatno dostupan ili korisnik ima ovlasti da takvom tekst pristupi) te veze prema elektroničkim knjigama i drugim izvorima na webu (LinkOut).

 

 

Postoje i drugi formati prikaza, od kojih treba spomenuti tzv. Medline format pogodan za prenošenje podataka u računalne programe za rukovanje bibliografskim podatcima (EndNote, Procite i sl.).

 

Kako odabrati prikaz formata ili pojedinu referenciju?    

 

Ako želite vidjeti samo jednu referenciju, «kliknite» na ime autora  i dobit ćete je prikazanu u tzv. abstract formatu.

                          

Ako želite odabrati više referencija, tada svaku obilježite klikom u kvadratić ispred rednog broja referencije, odabarite format i pritisnite dugme «Display». Na prikazu možete vidjeti i na koliko su stranica prikazani rezultati. Rezultate možete pregledivati stranicu po stranicu, ili napreskokce,  birajući broj stranice.

Kao što je rečeno, PubMed prikazuje odjedanput 20 referencija, ali taj broj možete i promijeniti u izborniku pored naredbe «show».

 

                          

Sortiranje rezultata

 

Rezultate možete sortirati s pomoću izbornika «sort» i to prema prezimenu prvog autora (A-Z, drugi ključ je godina objavljivanja)), prema naslovu časopisa (A-Z, drugi ključ je godina objavljivanja) i prema godini objavljivanja (drugi ključ je A-Z naslova časopisa). Kad odaberete način sortiranja, pritisnite dugme «display».

 

 

Spremanje rezultata

 

Referencije možete pospremiti na vaše računalo ili na disketu i to pojedine, odabrane ili sve pronađene referencije (najviše 10.000). Obilježite referencije, odaberite format prikaza (display) te preko izbornika «send to» odaberite «file» i pritisnite dugme «send to». Pojavit će vam se izbornik za odabir mjeste gdje ćete podatke spremiti, odnono imena datoteke. Na isti način možete elektroničkom poštom poslati odabrane referencije. Pri tome je važno da u izborniku «send to» odaberete «e-mail».

 

Izabrane referencije tijekom rada možete čuvati i u međuspremniku (engl. clipboard). Referencije najprije označite, zatim u izborniku send to odaberite opciju clipboard i pritisnite naredbu send to. Dobit ćete obavijest da su referencije privremeno pohranjene i njihovi brojevi na prikazu promijenit će boju.

Za ispis ili pohranjivanje tako sačuvanih podataka koristite naredbu Clipboard na traci za alate, odnosno naredbu print ili save na vašem prebirniku (Netscape ili Explorer).

 

Izbornik «send to» nudi i mogućnost pretvaranja zapisa u jednostavni tekstualni oblik. Taj oblik se preporuča za ispis, jer se tako ne ispisuju slike, složeni grafički oblici i sl. Označite referencije, odaberite format (display), odaberite na izborniku «send to» riječ «text» te na kraju pritisnite dugme «send to». Pritisnite zatim na prebirniku (Netscape ili Explorer) naredbu «print».

 

Veze prema drugim dokumentima ili izvorima (Links)

 

Related Articles je poveznica među različitim člancima u bazi Medline. Algoritmom koji uspoređuje riječi iz naslova i sažetka svakoga rada, kao i izraze MeSH izdvajaju se radovi koji su međusobno povezani.  Taj proces traženja može trajati i dulje vrijeme.                     

Postupak

 

Izbornik Links omogućava pristup sve većem broju srodnih dokumenata u sustavu Entrez.

Najčešće su to knjige i javna arhiva cjelovitih tekstova PubMed Central.

 

Books

U suradnji s autorima i izdavačima, National Center for  Biotechnology Information (NCBI) prilagođava knjige za web.

Postupak:

 

 

 

PubMed Central (PMC) je javni digitalni arhiv časopisne literature U.S. National Library of Medicine. Pristup je besplatan i neograničen.

Postupak:

 

 

LinkOut 

LinkOut osigurava vezu između referencije u PubMed-u i cjelovitog teksta članaka na webu izdavača ili nekom drugom ovlaštenom mjestu na webu (agregator, knjižnica i sl

Postupak:

 

PubMed Services

 

PubMed  nudi dodatne informacijske usluge i one su nabrojene u lijevom stupcu na početnoj stranici.

 

Journals Database (baza podataka o časopisma)

 

Ova se baza koristi kad se žele naći podaci o određenome časopisu, odnosno kad se žele pretraživati ili pregledivati članci iz određenog časopisa. Posebno je izdvojen popis časopisa s cjelovitim tekstovima članaka u elektroničkome obliku, odnosno vezama između PubMed Medlinea i različitih drugih web mjesta. Upit se najčešće postavlja  upisivanjem:

·        skraćenog naslova časopisa prema sustavu Medline.

 

Postupak:

·        Pritisnite Go.

 

      

Mesh Database

 

MeSH se koristi za traženje izraza (pojmova) kojima je opisan sadržaj pojedinih članaka, odnosno po kojima su članci razvrstani u Medlineu, a u svrhu stvaranja strategije za pretraživanje.      

 

MeSH upotrijebite kad želite:

 

Primjeri

Želite pronaći pojmove MeSH za pretraživanje.

 

 

 

 

 

 

 

Single Citation Matcher

 

Koristite ga kad znate samo neke, a potrebni su vam svi podaci o jednome članku. Upit je jednostavan i postavljate ga kroz jedan obrazac, ali morate barem znati: naslov časopisa te godinu objavljivanja ili volumen.  Dobro je ako dodate i prezime autora ili početnu stranicu na kojoj je članak objavljen.

 

Postupak

 

 

Batch Citation Matcher

 

Koristite ga kad trebate odjedanput provjeriti podatke o više članaka.

 

Postupak:

PROC NATL ACAD SCI U S A|1991|88|3248|MANN BJ|

u za to predviđeni okvir.

Na kraju mora biti okomita crta. Ukoliko ne znate neki od podataka, morate staviti po jednu okomitu crtu za svaki izostavljeni skup podataka. Ako, kao primjer, uzmemo gornji zahtjev, a nedostaje vam podatak o volumenu i o autoru, tada zahtjev unosite na sljedeći način  PROC NATL ACAD SCI U S A|1991| |3248| |

Podatci za svaki članak moraju biti u zasebnome redu.

Odgovor će biti u istome formatu, ali će na kraju sadržavati broj pod kojim se članak nalazi u bazi Medline.

 

Može se odabrati i pretraživanje članaka dostupnih u cijelosti u bazi PubMed Central.

 

Detaljne upute možete naći na adresi:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/citmatch_help.html

 

 

Klinička pitanja

 

Kliničko pitanje može se postaviti s unaprijed ugrađenim «filterima» za osjetljivost pretraživanja (rezultati pretraživanja sadržavat će najrelevantnije članke, ali će među njima biti i manje važnih naslova) ili specifičnost pretraživanja (rezultati pretraživanja sadržavat će uglavnom najrelevantnije članke, ali će neki biti i izostavljeni).   Filtere možete uporabiti kad tražite odgovore u kategorijama terapija, dijagnostika, etiologija ili prognoza.

Pretraživanje je moguće ograničiti i na pronalaženje sustavnih pregleda i meta-analiza.

 

                    

 

Sustavni pregledi (engl. systematic reviews) su istraživanja u kojima je sustavna pogrješka (iskrivljenje, bias) smanjena sustavnim pronalaženjem, ocjenom i sažimanjem podataka i statističkim združivanjem rezultata svih primjerenih istraživanja prema utvrđenoj i jasnoj metodologiji. Statističko združivanje podataka randomiziranih kontroliranih pokusa naziva se meta-analiza, a često se i za cijeli takav sustavni pregled rabi pojam meta-analiza.

                 

 

 

 

 

 

Pretraživanje specifičnih polja u bibliografskom zapisu

 

Pretraživanje PubMeda može se ograničiti na jedno polje u zapisu i to uporabom tzv. kvalifikatora polja koje se obično sastoji od dva specifična slova. Ta se slova moraju umetnuti u uglatu zagradu i upisati nakon izraza po kojemu želimo pteraživati bazu podataka Medline.

 

 

.

 

Izdvojit ćemo, kao primjer, pretraživanje po nekoj riječi iz zapisa (engl. text words), nekoj riječi iz naslova (engl. title word searching) i prezimenu autora (engl. author).

 

Text Words [TW]

Ukoliko upišemo neki izraz, neku riječ s oznakom [tw], pretražit će se sljedeća polja:

                           naslov

                           sažetak

                           brojevi u naslovu i sažetku

                           predmetnice i potpredmetnice MeSH

                           kemijski nazivi 

                           molekularne sekvencije u zapisu

                           osobna imena u funkciji pojma.

Ukoliko koristite Booleove operatore, zapmtite da se oni pišu velikim slovima.

 

 

Title Word Searching [TI]

Kako naslovi članaka u medicinskim časopisima moraju biti specifični i sadržavati ključne naznake teme koju obrađuju, to pretraživanje po riječima u naslovu može dati dobre rezultate.

Upište pojam (riječ) po kojemu želite pretraživati Medline i zatim [ti]. Ukoliko koristite Booleove operatore, upisujte ih velikim slovima.

 

Napomena: riječima iz naslova može se pretraživati i uz uporabu opcije Single Citation Matcher, odnosno odabirom polja Title u izborniku Limits na glavnoj stranici.

 

 

 

 

Pretraživanje s frazom

 

PubMed se može pretraživati s pomoću izraza (fraze) u sljedećim slučajevima:                     

  1. fraza se upisuje zajedno s oznakom [tw], odnosno naredbom za pretraživanje tekstualnih polja (vidi gore), primjerice

kidney allograft [tw]

 

  1. fraza s pomoću kojee želimo pretraživati stavlja se među znakove navoda, primjerice

"kidney allograft"

ali se tada pretražuju sva polja.

 

  1. Frazu upisujemo s oznakom za kraćenje (*), primjerice

kidney allograft*           

pri čemu se se pretražuju sva polja i sve varijante izraza.

 

                 

 

 

Author Searching [AU]

 

PubMed raspoznaje upit o autoru nekoga rada u formatu koji sadržava prezime i inicijal imena.

Kad biste, primjerice, željeli pronaći radove autora koji se zove J. O'Brien, tada biste u prozorčić za pretraživanje upisali: o'brien j[au]. Dobili biste i sve ostale varijacije inicijala J, O'Brien, JJ, and O'Brien, JT.

Ukoliko želite da rezultat sadržava isključivo radove autora J. O'Brien, tada upit morate upisati na sljedeći način: "o'brien j"[au], dakle s navodnicima ispred i iza imena autora.

Ukoliko znadete samo prezime, ane i inicijal autorova imena, tada upišite: o'brien[au].

 

Napomena: autorovo prezime možete pronaći i odabirom polja Authors u izborniku Limits na glavnoj stranici.